น้ำเงี่่่ยนแตกในไหลเยิ้มออกมาเต็มรููููหี โดนเย็ดสะแฉะเลย